ຖັງຫີນຂຸດຄົ້ນ

  • excavator rock bucket

    ຖັງຫີນຂຸດຄົ້ນ

    ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບຖັງທີ່ເສີມແລ້ວ, ຖັງຫີນມີຄວາມແຂງແກ່ນແລະເຊື່ອຖືໄດ້ກວ່າ. ຖັງຫີນແບບຂຸດເຄື່ອງສາມາດປັບແຜ່ນ ໜາ, ດ້ານລຸ່ມເພີ່ມແຜ່ນຮອງ, ເພີ່ມແຜ່ນປ້ອງກັນຂ້າງ, ຕິດຕັ້ງຈານກອງຂ້າງ, ຖັງແຂ້ວຖັງທີ່ມີຄວາມແຮງສູງ, ເໝາະ ສຳ ລັບໂອກາດສວມໃສ່ສູງ, ເຊັ່ນ: ຫິນ,