ລົດຂຸດ ripper

  • excavator ripper

    ລົດຂຸດ ripper

    ແຂງແຮງ.ທົນທານແລະມີປະສິດທິພາບ, ມັນມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອພວນຖັງຫີນ.ripper ທີ່ມີນ້ໍາຫນັກດີທີ່ດີເລີດມີຄວາມສາມາດ ripping ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະມັນເປັນສິ່ງຕິດຄັດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການເອົາອຸປະສັກອອກຈາກພື້ນດິນ, ລວມທັງຫີນ, ຮາກແລະສິ່ງກີດຂວາງອື່ນໆຈໍານວນຫຼາຍ.